Glazba je važan dio našeg života. U kojem god obliku bio, prati nas na svakom koraku uglavnom prije nego što uopće napravimo prve korake.

Stručnjaci smatraju da svatko od nas ima urođene glazbene sposobnosti. Ako promatramo razvoj govora kod djeteta, možemo to i vidjeti. Prije nego što započne sa simboličkim govorom, koristi se intonacijom i ritmom jezika. Jedan od najboljih poklona koje roditelji mogu dati svom djetetu definitivno je glazbeni dar. Stoga je potrebno dijete poticati od najranije dobi da sluša različite žanrove glazbe. Na taj način dijete će razviti svoju maštu i kreativnost.

Talijanski branda Bontempi sinonim je za glazbu i kvalitetu. Bontempi pokriva niz glazbenih igračaka, imitacija glazbenih instrumenata i jednostavnih glazbenih instrumenata za djecu stariju od tri godine koja su suočena s prvim glazbenim koracima. Glazbeni instrumenti Bontempi izrađeni su od kvalitetnih materijala koji osiguravaju dugotrajnu uporabu i izvrsna su imitacija pravih glazbenih instrumenata.

Scroll to Top